Pris

Dagis*
Heltid: 2400 kr/månaden


Pensionat* - uppdaterad prislista från 1/9 2019
Vardag: 250 kr per påbörjad dag
Helgdag: 300 kr per påbörjad dag
Röda dagar (Julhelgen, Nyårshelgen, Påsk, Midsommar): 450 kr per påbörjad dag
Vardag (över dagen): 175 kr per dag
Helgdag (över dagen): 225 kr per dag

50% för ytterligare en hund i samma box.

Hundfoder är ej inkluderat i priset utan varje hund tar med sig vad den ska äta.

* Se fullständiga villkor längre ner på sidan. 

Klippning & Trimning
Sofie Olofsson klipper och trimmar din hund - Skicka sms till 0738099328 för pris och tidsbokning. 

Före

Efter

 

Villkor & Ansvarsförbindelser:

  • Hämtas hunden tidigare än vad som avtalats erlägger hundägaren full betalning för den tid hunden är bokad på pensionatet.
  • Hämtas hunden efter att avtalad tid utgår därefter en dygnskostnad med dubbelt belopp.
  • Hämtas inte hunden inom 14 dagar, efter anmodan i rekommenderat brev till hundägaren, äger pensionatet rätt att förfara med hunden på sätt som synes bäst för täckande av uppkomna kostnader.
  • Ej avbokad tid senast 10 dagar före planerad vistelse kommer att faktureras med 60% av beloppet.
  • Pensionatsinnehavaren fritages från allt ansvar för persedlar mm so medföljer hunden och för sjukdomar och andra skador som hunden kan ådra sig under inackorderingstiden och som inte ersätts av förekommande försäkringar.
  • Pensionatsinnehavaren har nedanstående dag mottagit ovannämnda hund och förbinder sig att på bästa sätt omhänderta densamma. Skulle hunden insjukna under inackorderingstiden kommer hundägaren / kontaktpersonen, om möjligt kontaktas samt vid behov veterinär anlitas.
  • Ägaren av ovannämnd hund försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och godkänner angivna kostnader och villkor samt förbinder sig att senast vid hundens avhämtande ersätta uppkomna kostnader jämte ev. veterinärarvoden och medger att hunden utgör säkerhet för dessa.